Предиктори ризику виникнення діабетичної ретинопатії при цукровому діабеті 2-го типу та первинної відкритокутової глаукоми при їх клінічному поєднанні

Authors

  • Katherine Gudzenko

Abstract

Вступ. Спільні механізми патогенезу діабетичної ретинопатії (ДР) при цукровому діабеті 2 типу (ЦД2) та первинній відкритокутовій глаукомі (ПВКГ) дозволяють припустити можливість їх коморбідного взаємообтяження при клінічному поєднанні.

Мета. Визначити предиктори ризику ДР при ЦД2 та ПВКГ за умов їх клінічного поєднання шляхом проведення регресійного аналізу.

Матеріал і методи. Було обстежено 649 пацієнтів (649 очей), серед яких 301 пацієнт (301 око) мали сполучення ДР з ПВКГ; 164 пацієнта (164 ока) –тільки ДР; 81 пацієнт (81 око) – тільки ПВКГ; 103 пацієнти (103 ока) не мали ані ЦД2, ані ПВКГ (контроль). Стадію ДР встановлювали за класифікацією Американської академії офтальмології (2002), стадію ПВКГ – за класифікацію периметричних змін. Побудову моделей логістичної регресії здійснювали у модулі GLZ програми Statistica 10 (StatSoft, Inc. USA).

Результати. Незалежними предикторами ризику ДР були вміст у крові глюкози (більше 6,05 ммоль/л) і глікованого гемоглобіну (вище 6,1%) та жіноча стать. Вік пацієнта, наявність, стадія та тривалість ПВКГ впливу на ризик ДР не мали. Ризик ПВКГ включав позитивні предиктори: тривалість ЦД2, величину внутрішньоочного тиску (ВОТ) та жіноча стать; негативним предиктором була гострота зору. Вік пацієнта, показники вуглеводного обміну та стадія ДР впливу на ризик розвитку ПВКГ не мали. Розроблена регресійна модель дозволила розрахувати ймовірність розвитку ПВКГ з точністю прогнозу 85,7% (ВШ 35,82; 95% ВІ 22,92-56,00). Визначені межові значення предикторів розвитку ПВКГ: тривалість ЦД2 більше 3,5 років, ВОТ вище 23,2 мм рт. ст., гострота зору менше 0,8 ум. од.

Висновок. Розвитку ПВКГ, поряд зі збільшенням ВОТ, сприяє тривалість ЦД2.

Published

2021-11-10

How to Cite

1.
Gudzenko K. Предиктори ризику виникнення діабетичної ретинопатії при цукровому діабеті 2-го типу та первинної відкритокутової глаукоми при їх клінічному поєднанні. J.ophthalmol.(Ukraine) [Internet]. 2021 Nov. 10 [cited 2023 Feb. 5];500(3). Available from: https://ojs.ozhurnal.com/index.php/files/article/view/69