A novel technique of evisceration or enucleation secondary to trauma, chronic uveitis or uveal melanoma, with permanent and removable fixation of the ocular prosthesis in a musculoskeletal stump

Authors

  • Anatolii Maletskyi SI "The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy of the NAMS of Ukraine"
  • N.M. Bigun Lviv Regional Clinical Hospital; Lviv (Ukraine)

Keywords:

PTFE implants, polymer composite implants, musculoskeletal stump, trauma, uveitis, uveal melanoma

Abstract

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202253036

UDC 617.7-001/-002/-006.81-089.87-77-048.78

Background: The state and motility of a cosmetic ocular prosthesis are important.

Purpose: To develop a novel technique of evisceration or enucleation secondary to trauma, chronic uveitis or uveal melanoma, with permanent and removable fixation of the ocular prosthesis in a musculoskeletal stump (MS).

Material and Methods: Group 1 comprised 52 patients with chronic uveitis secondary to trauma and phthisis bulbi who underwent evisceration. After evisceration, a polymer composite implant or a polytetrafluoroethylene (PTFE) implant was used to shape an MS with a hole in it for the pegged prosthesis, and the prosthesis motility in these patients was compared with that in the 13 controls in whom an MS without a hole in it for the pegged prosthesis was shaped. Group 2 comprised 31 patients with uveal melanoma who underwent enucleation with a PTFE implant used to shape an MS with a hole in it. The prosthesis motility in these patients was measured and compared with that in the 100 controls in whom an MS without a hole in it for the pegged prosthesis was shaped.

Results: In patients of group 1, total prosthesis motility at 3 and 12 months improved to 132.50 ± 6.40 and 147.30 ± 6.70, respectively, versus 103.70 ± 18.30 and 103.10 ± 6.00, respectively, in the controls. No implant exposure was observed over the follow-up period. In three patients of group 2, diastasis of the conjunctival margins with implant exposure was observed at the margin of the hole at months 3 and 7, which necessitated implant removal. In patients of group 2, total prosthesis motility in the four meridians at 3 and 12 months was 141.60 ± 14.70 and 142.20 ± 16.10, respectively, versus 106.10 ± 13.00 and 103.70 ± 18.30, respectively, in the controls.

Conclusion: We found that firm fixation of the pegged ocular prosthesis in the MS allowed improving total prosthesis motility in the four meridians at 3 months and 12 months after evisceration, by 28.8о and 44.2о, respectively, and at 3 months and 12 months after enucleation, by 35.5о and 38.5о, respectively.

Author Biographies

Anatolii Maletskyi, SI "The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy of the NAMS of Ukraine"

Д-р мед. наук, професор, пров. наук. сп.

N.M. Bigun, Lviv Regional Clinical Hospital; Lviv (Ukraine)

Лікар, канд. мед. наук

References

Аніна ЄІ, Левтюх ВІ. Офтальмологічна допомога населенню України. Хірургічне та медикаментозне відновлення зору : XII офтальмол. симпозіум : тези. Чернівці, 2001: 8.

Бігун НМ, Малецкий АП, Мельніченко ЛМ, Макарова ІВ, Демідова ЛВ. Спосіб співставлення штифта очного протеза з лункою в опорно-руховой куксі у хворих після евісцерації та енуклеації очного яблока з приводу травм, в'ялоперебігаючих увертів і внутрішньо очних новоутворень. Патент 135224 України А61F 2/00. опубліковано 25.06.2019. – Бюл. №12.

Бігун НМ. Нові хірургічні підходи та імплантуючи матеріали при реконструктивних операціях на орбіті та окулорбітальної ділянці (екпериментально-клінічні дослідження[дисертація]. Одеса: ДУ «Інститут ОХ і ТТ ім. В.П. Філатова НАМН України. 2019.

Васильева СФ, Горгиладзе ТУ, Грачев НН. Способ энуклеации с образованием подвижной основы для протеза. Офтальмол. журн. 1986; 1: 61-62.

Груша ОВ, Луцевич ЕЭ, Груша ЯО. Основные принципы коррекции деформаций и дефектов орбиты после травм. Актуальные проблемы офтальмологии : юбилейный симпозиум : материалы. Москва, 2003: 18-19.

Гундорова РА, Хорошилова-Маслова ИП, Быков ВП. Экспериментальные и морфологические результаты вживления углеродного войлока для пластики опорно-двигательной культи и придаточного аппарата глаза. Вестн. офтальмол. 1996; 1: 27-31

Дубкова В. И., Глинник А. В., Малецкий А. П., Маевская О. И., Бигун Н. М. Углеволокнистый композиционный материал для устранения дефектов мягких тканей. Патент Білорусі на винахід № 21881 від 29.01.2018 р.

Красильникова ВЛ, Коваленко ВД, Яхницкая ЛК. Отсроченная пластика опорно-двигательной культи при анофтальме композиционным имплантатом на основе алюмооксидантной пенокерамики и нанокристалического гидроксиапатита. II міжнародн. конф. офтальмологів Причорномор’я : тези. Одеса, 2004: 145.

Малецкий АП, Самченко ЮМ, Віт ВВ, Бігун НМ, Керносенко ЛО. Особливості реакції м'яких тканин орбіти і вушної раковини кроликів на розроблений гідрогелевий імплантат. Архів офтальмології України. 2018; 6 (2): 20-27.

Малецкий АП, Бушуева НН, Чеботарьов ЕП. Очний протез/ Патент 11682 України А61F 2/14. опубліковано 16.01.2006. Бюл. №1: 5.43.

Малецкий АП. Спосіб формування лунки в опорно-рухової культі у хворих після евісцерації очного яблука з приводу травм і уповільнених увеітів. Патент 46980 України А61F 2/14. опубліковано 11.01.2010. – Бюл. №1.

Малецкий АП. Спосіб формування лунки в опорно-руховій культі у хворих після енуклеації очного яблука. Патент 46982 України А61F 2/14. опубліковано 11.01.2010. – Бюл. №1.

Малецкий АП, Дубкова ВИ, Maевская OИ, Бигун НM. Применение полимерно-композиционного материала при формировании опорно-двигательной культи после эвисцерации глаза (Предварительные результаты). Офтальмол. журнал. 2013; 6: 57-61

Мосяк МА. Сравнительная оценка различных методов формирования культи после удаления глазного яблока (экспериментально-клиническое исследование) [дисертация]. Одесса, 1989. 15 с.

Пасечникова НВ, Малецкий АП, Науменко ВА, Полякова СИ, Чеботарев ЕП, Пухлик ЕС. Применение высокочастотной электросварки при энуклеации глазного яблока по поводу увеальной меланомы. ХІІ Съезд офтальмологов Украины, 26-28 мая 2010 года, Одесса: 222.

Сімчук ІВ. Аналіз результатів хірургічного лікування та очного протезування після евісцероенуклеації . Архів офтальмології України. 2016; 4(1): 72-80.

Collaborative Ocular Melanoma StudyGroup (COMS) /: Accuracy ofdiagnosis ofchoroidal melanomas in the Collaborative. Arch.Ophthalmol. 2006; 124: 1684–1693.

Hopper RHJr, Engh CA, Fowlkes LB, Engh CA. The pros and cons of polyethylene sterilization with gamma irradiation. Clin. Orthop. 2004; 42 (9): 54-62.

Jordan D R, Klapper SR. Wrapping hydroxyapatite implants. Ophthalmic. Surg. Lasers. 1999; 30 (5): 403-407.

Jordan DR, Gilberg S, Bawazeer A. Coralline hydroxyapatite orbital implant (bio-eye): experience with 158 patients. Ophthalmol. Plast. Reconstr. Surg. 2004; 20(1): 69-74

Kaltreider SA, Newman SA. Prevention and management of complications associated with the hydroxyapatite implant. Ophthal. Plast. Reconstr. Surg. 1996; 12 (1). 18-31.

Karcioglu ZA. Actinomyces infection in porous polyethylene orbital implant. Graefe's Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 1997; 235(7): 448-451.

Published

2022-11-15

How to Cite

1.
Maletskyi A, Bigun N. A novel technique of evisceration or enucleation secondary to trauma, chronic uveitis or uveal melanoma, with permanent and removable fixation of the ocular prosthesis in a musculoskeletal stump. J.ophthalmol.(Ukraine) [Internet]. 2022 Nov. 15 [cited 2023 Feb. 5];(5):30-6. Available from: https://ojs.ozhurnal.com/index.php/files/article/view/196

Issue

Section

Clinical Ophthalmology